Môn: Thực hành Cấu trúc máy tính

Giảng viên: Lê Hoàng An

Môn: Cấu trúc máy tính

Giảng viên: Lê Hoàng An

Môn: Lập trình căn bản - Thực hành

Giảng viên: Mai Thiên Thư

Môn: Cầu trúc dữ liệu và giải thuật - Thực hành

Giảng viên: Nguyễn Văn Hiếu

Môn: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Giảng viên: Nguyễn Văn Hiếu

Môn: Lập trình căn bản

Giảng viên: Nguyễn Văn Hiếu