Môn học: Chuẩn bị dạy học

Lớp: 214_1SP1418_KS1A_tructiep

GV: Trần Minh Sang

Đơn vị: Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Học phần này dành cho các SV hệ SPKT sau khi đã tích lũy xong Học phần Cơ sở chung của GDNN