221_1SP1201_K47_03_tructiep (13 sv)
SP1201 - Xã hội học đại cương (3.0)
GV: Lê Thị Hồng Nhung
Phòng: B0110 (Tiết 1 - 3, 07g00 - 09g20)
Tuần học: ----- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52
Ngày học: 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12