Tên HP: Thực tập Điều khiển số

GVGD: Phạm Thanh Tùng