Tên HP: Nhập môn công nghệ kỹ thuật nhiệt

GVGD: Lê Công Khanh