Tên HP: Bơm, Quạt và Máy nén

GVGD: Nguyễn Văn Thái