Tên HP: Kỹ thuật chiếu sáng

GVGD: Nguyễn Xích Quân