202_1TH1341 (24 sv) TH1341 - An toàn và an ninh thông tin (2.1) GV: Nguyễn Duy Phúc