Tên học phần: KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ GHÉP NỐI

GV giảng dạy: NGUYỄN TOÀN TRI