Tên HP: vận hành và sửa chữa hệ thống lạnh

GVGD: Nguyễn Văn Bền