Tên HP: Máy nén và thiết bị lạnh

GVGD: Nguyễn Văn Thái