Tên HP: Nhập môn công nghệ kỹ thuật nhiệt

GVGD: Nguyễn Văn Tâm (ĐĐT)