Tên HP: Nhập môn công nghệ kỹ thuật nhiệt

GVGD: Lâm Minh Dũng