HP: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ_192_1NH1306

MÃ HP: 192_1NH1306