Bộ môn Viễn thông - Nhiệt do thầy Lâm Minh Dũng phụ trách.