Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử do thầy Nguyễn Đức Thành phụ trách