Tên HP: Hệ thống điều khiển hiện đại

GVGD: TS. Phạm Thanh Tùng

Tên HP: Vận hành và điều khiển trong hệ thống điện

GVGD: TS. Đỗ Chí Phi

Tên HP: Chuyên đề

GVGD: PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn

Tên HP: Giải tích trong hệ thống điện

GVGD: TS. Nguyễn Xuân Vinh

Tên HP: Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống

GVGD: TS. Nguyễn Văn Minh

Tên HP: Phương pháp nghiên cứu khoa học

GVGD: TS. Phùng Thế Tuấn

Tên HP: Triết học

GVGD: TS. Lê Thị Tâm