Học kỳ phụ năm học 2021 - 2022

Được mở vào lúc kết thúc HK 1 

Học kỳ này kéo dài trong 6 tuần Tết

Học này này 80% là các lớp học hệ Sư phạm Kỹ thuật, ngoài ra con có 2 lớp Xã hội nhân văn

Tên lớp: Thiết kế dạy học

Mã môn học: SP1411

Mã lớp: 213_1SP1411

GVGD: Trần Minh Sang

Mail: sangtm@vlute.edu.vn

Đơn vị: Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Sỉ số: 50 Sinh viên

Thực tập Sư phạm Chuyên môn

Dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội 

Học phần "Tiến trình lịch sử Việt Nam" cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan nhất về lịch sử Việt Nam nói chung và các giai đoạn phát triển của Việt Nam nói riêng. Từ đó, giúp người học có được một hệ thống kiến thức thức vững chắc về lịch sử và vận dụng nó vào trong chính chuyên ngành của mình.