Qúy thầy cô Lưu Ý: Vui lòng thao tác với lớp học phần bên dưới ở Tab CÁC KHÓA HỌC

Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng B304
Điện thoại: (+84) 0270 3 862533

  • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần về Sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng Kỹ năng dạy học;
  • Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
  • Tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học về phương pháp dạy – học, sư phạm dạy nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

aaa

FRAME IMPORT

Đây là nội dung chuẩn bên trong của môn học theo hướng dẫn trực tiếp từ khoa CNTT

Kính nhờ quý thầy cô lấy mẫu khung này để áp dụng cho các lớp học.

Quý thầy cô vui lòng chỉ sử dụng này để làm khung và KHÔNG chỉnh sử ở đây ạ!

Liên hệ Sang Khoa SPKT&XHNV để nếu gặp vấn đề khi thao tác

Trân trọng