Nhóm Ô tô điện bao gồm những học phần:

1. Ô tô Hybrid

2. Ô tô điện

3. Chuyên đề: Điều khiển ô tô thông minh

4. Ứng dụng Fuel Cells