HP: Lý thuyết robot công nghiệp

GV: ThS Trần Vĩnh Phúc