Thứ 6 Thứ 7
221_1SP1419_CN1A_01_tructiep (53 sv)
SP1419 - Cơ sở chung của GDNN (3.0)
GV: Trần Minh Sang
Phòng: C0104 (Tiết 1 - 3, 07g00 - 09g20)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43
Ngày học: 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10
221_1SP1419_CN1A_01_tructiep (53 sv)
SP1419 - Cơ sở chung của GDNN (3.0)
GV: Trần Minh Sang
Phòng: B0208 (Tiết 3 - 5, 08g40 - 10g50)
Tuần học: 37- 38- 39
Ngày học: 10/09, 17/09, 24/09