SP1216 - Nhập môn xã hội học (2.0)
GV: Phạm Huy Tư
Phòng: C0104 (Tiết 9 - 10, 15g30 - 16g50)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46
Ngày học: 07/09, 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 02/11, 09/11