Tên HP: Thực tập SP (Điện - điện tử)

GVGD: Phan Ngọc Linh