Tên HP: TT Đo lường và mạch điện

GVGD: Nguyễn Phúc Trường