HP: NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP

GVGD: HUỲNH THANH TƯỜNG