Tên HP: THỰC TẬP LẠNH TRUNG TÂM

GVGD: LÊ CÔNG KHANH