Tên HP: THỰC TẬP LẠNH TRUNG TÂM

GVGD: NGUYỄN VĂN BỀN