Tên HP: MÁY NÉN VÀ THIẾT BỊ LẠNH

GVGD: HUỲNH THANH TƯỜNG