Lớp KT điện- điện tử do thầy Võ Trọng Hữu giảng dạy

Lớp HT điều khiển động cơ do thầy Nguyễn Công Khải giảng dạy

Lớp Hệ thống điều khiển động cơ do thầy Nguyễn Công Khải giảng dạy

Lớp Hệ thống điện động cơ do thầy Đặng Duy Khiêm giảng dạy