HP: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÚNG

GVGD: TS. PHẠM THANH TÙNG

HP: QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN

GVGD: TS. NGUYỄN PHÚC KHẢI

HP: CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG

GVGD: TS. NGUYỄN VĂN MINH